Rumored Buzz on can you file for disability while working

وتبرئ سانديسك ذمتها من كافة المصاريف والكفالات الضمنية إلى أقصى حد يجيزه القانون. وإذا تعذر على سانديسك إبراء ذمتها من أي كفالات ضمنية بموجب القانون النافذ، فعندها تكون تلك الكفالات الضمنية مقتصرة، إلى أقصى حد ممكن، على مدة الضمان الصريحة. وتكون مدة ضمان أي منتج بديل هي المدة المتبقية من مدة ضمان منتجك الأصلي. وقد لا تسمح بعض الدول (أو مناطق الاختصاص القضائي) باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، وعليه فإن استثناء أو تقييد المسؤولية المبين أعلاه قد لا ينطبق عليك.

Pentru informații privind produsele SanDisk destinate utilizării în legătură cu utilizările și dispozitivele Adult menționate la punctele (i)-(vi) de mai sus, vă rugăm să vizitați pagina noastră de produse de mare rezistență, aflată aici.

ni ninguna de sus filiales (“WDT”) proporcionará ninguna atención o soporte a los productos que no hayan sido importados o comercializados en el EEE por WDT o con consentimiento de WDT y vendidos a través de sus canales autorizados.

Per formulare una richiesta di garanzia, si prega di contattare SanDisk al numero di telefono indicato nella tabella o all’indirizzo e-mail assistance@SanDisk.com entro il Periodo di Garanzia, fornendo la prova di acquisto (con information, luogo di acquisto e nome del rivenditore) nonché nome del prodotto, tipo e numero. Lei potrà restituire il Prodotto solo dopo aver ottenuto il numero di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA) e rispettando qualsiasi altra linea guida indicata.

Šādas apmaiņas gadījumā SanDisk var apmainīt Produktu pret tādu, kas ir iepriekš lietots, remontēts un pārbaudīts, lai noteiktu atbilstību SanDisk specifikācijām.

servery nebo (viii) jiné excesivní způsoby užívání přesahující běžné užívání v souladu se zveřejněnými pokyny. Professional informace o produktech SanDisk určených Professional užití ve spojení se způsoby užití a zařízeními uvedenými v bodech (i) – (vi) výše prosím navštivte naši stránku pro výrobky s vysokou odolností zde.

Spoločnosť SanDisk poskytuje koncovému užívateľovi („vy“) počas záručnej doby uvedenej v tabuľke, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia tohto výrobku („Výrobok“), za get more info predpokladu riadneho uvedenia Výrobku na trh v súlade s platnými právnymi predpismi, záruku za to, že tento Výrobok, s výnimkou obsahu a softvéru, ktorý je dodávaný spolu s Výrobkom, nemá žiadne výrobné vady, spĺňa produktovú špecifikáciu spoločnosti SanDisk zverejnenú pre príslušný Výrobok a že Výrobok je spôsobilý na riadne užívanie v súlade s príslušnými pokynmi. Táto záruka je poskytovaná iba vašej osobe a nie je prevoditeľná.

Ця обмежена гарантія надає Вам певні юридичні права. Національне законодавство, законодавство штату або місцеве законодавство може надавати Вам інші права, які не обмежуються цією гарантією.

by Legit Reviews (Dec, 2012) We have absolutely observed some faster drives around within the wild, as well as SandForce controller is beginning to actually clearly show its age now.

In the case of replacements, SanDisk may exchange the Product with 1 that was Formerly applied, repaired, and analyzed to fulfill SanDisk technical specs.

A different proof that They are really just obtaining the most $$$ outside of outdated systems (Particularly NAND MLC).

V Případě výměny je SanDisk oprávněn vyměnit Výrobek za jiným dříve použitý, opravený a testovaný tak, aby vyhověl specifikacím SanDisk.

Šī ierobežotā garantija piešķir jums noteiktas likumīgas tiesības. Ar valsts, štata un vietējiem likumiem Jums var būt piešķirtas citas tiesības, ko neietekmē šī garantija.

OCZ is that small around the list only since they are telling the true numbers. The price of Mushkin is de facto small when comparing to the Other individuals and that makes is appealing product. However the failing performance numbers inform one thing about the suppliers method…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *